Przelewu środków można dokonać na następujące konto bankowe:

Klasztor Sióstr Norbertanek, Imbramowice 105, 32-353 Trzyciąż,
Bank Pekao SA 96 1240 1431 1111 0010 0609 0925

Dla przelewów zagranicznych:

Klasztor Sióstr Norbertanek, Imbramowice 105,
32-353 Trzyciąż, POLAND

IBAN: PL96 1240 1431 1111 0010 0609 0925
SWIFT: PKOPPLPW
BIC: PKOP PL PW