Dom rekolekcyjny, to zabytkowy,  osiemnastowieczny budynek byłej szkoły klasztornej, nad którym od roku 1996 trwały generalne prace remontowe i przystosowawcze do celów sakralno-mieszkalnych. Dom nadaje się głównie na rekolekcje zamknięte dla dorosłych. Posiada 20 pokoi: jedno-, dwu- i wieloosobowych wyposażonych w łazienki a także kuchnię, refektarz, kaplicę i salę konferencyjną. Udało nam się również pomyślnie przeprowadzić i ukończyć prace nad sąsiednim budynkiem zabytkowego spichlerza (wraz z otoczeniem), który ma także służyć dla użytku kwaterujących się tu pielgrzymów i rekolektantów w funkcji uzupełniającej, m.in. dla celów kulturowo-rekreacyjnych.

     Cieszymy się, że dom rekolekcyjny, który od kilkunastu lat przygotowywałyśmy wielkim nakładem wysiłków finansowo-organizacyjnych naszego zakonu, dobrowolnych darczyńców i wolontariuszy a także dotacji urzędowych, został oddany do dyspozycji i pożytku wszystkich naszych Sióstr i Braci, którzy żyjąc wśród zgiełku świata pragną spędzić choć trochę czasu w zaciszu klasztornego Sanktuarium, gdzie bije dla nich najczulsze Serce Cierpiącego Zbawiciela, zawsze pragnące nieść pociechę i pomoc w rozlicznych problemach życia.

     Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierają nasze zbożne dzieło stokrotnie dziękujemy staropolskim Bóg zapłać i modlitwą.

Kontakt w sprawach domu rekolekcyjnego: 609 019 193