adoracja

      To wezwanie, które z ust Mistrza usłyszeli 2 tysiące lat temu powołani znani nam z Kart Ewangelii, kierowane jest dziś przez Cierpiącego Pana z Imbramowickiego Przybytku Miłości do dziewcząt powołanych do życia kontemplacyjnego w Duchu Świętego Norberta według Reguły Św. Augustyna. To właśnie stąd, gdzie miłosiernie spogląda ze Swego Łaskami słynącego Obrazu i nieustannie obecny jest w Tabernakulum Syn Boży, czczony od wieków przez niezliczone zastępy norbertanek jako Eucharystyczny Więzień Miłości i Syn Niepokalanej Dziewicy, rozlega się Jego pełne słodyczy wezwanie „Pójdź za Mną!” – wezwanie do wszystkich szlachetnych serc dziewczęcych, które mogą i szczerze pragną bez reszty poświęcić się Bogu i Kościołowi żyjąc w klasztorze klauzurowym.powołanie

           Jeżeli więc i Ty:
– chcesz modlitwą, pracą i ofiarą uwielbiać w ukryciu Boskiego Króla Miłości szczególnie w Tajemnicy Eucharystii i Jego zbawczej Męki
– pragniesz każdego dnia towarzyszyć Panu utajonemu w Najświętszym Sakramencie – kochać, dziękować, wynagradzać i pocieszać
– chcesz w szczególny sposób czcić Matkę Bożą w Tajemnicy Jej Niepokalanego Poczęcia i naśladować Ją
– chcesz umiłować Ciało Mistyczne i Oblubienicę Chrystusa – Kościół Święty oraz otoczyć serdeczną duchową troską wszystkie Jego członki, szczególnie Pasterzy, braci błądzących a także wszystkie Jego Dzieła i zmagania,
– chcesz żyć we wspólnocie sióstr mających „jedno serce i jedną duszę skierowaną ku Bogu”, to:
wzorem Apostołów bez wahania pozostaw wszystko i zawierz się Miłości Bożej wybierając życie w tutejszym klasztorze! 

ring

Serdecznie zapraszamy do odprawienia indywidualnych rekolekcji powołaniowych w zaciszu imbramowickiego klasztoru, w terminie uzgodnionym.