Wobec faktu, iż zabytkowy kompleks budowli klasztornych w Imbramowicach pozornie skromny a przecież jakże cenny pod względem religijnym, historycznym i kulturowym pozostaje dziś w dużej mierze nieznany pod osłoną rażących zniszczeń a zarazem wobec nowych potrzeb związanych z ustanowionym tu niedawno Sanktuarium Męki Pańskiej dokładamy obecnie wszelkich wzmożonych starań o pozyskanie potrzebnych funduszy na cele remontowo-modernizacyjne, aby – poprzez wyeksponowanie niezaprzeczalnego piękna tutejszego zespołu klasztornego a także zwiększenie jego całościowej funkcjonalności – upowszechnić znajomość owego prastarego zabytku oraz dać wszystkim zainteresowanym jak najlepsze możliwości korzystania z jego wielorakiego bogactwa i walorów położenia geograficznego (Dłubniański Park Krajobrazowy).