Brama od strony wschodniej
Brama od strony wschodniej

Brama i ogrodzenie południowo-wschodnie

Istotnym działaniem komplementarnym wraz z rewaloryzacją i przystosowaniem do celów kwaterunkowych budynku byłej szkoły klasztornej była w roku 2007 pełna odbudowa zwalonego muru ogrodzeniowego warunkująca zamknięcie i zabezpieczenie bezpośredniego otoczenia domu od strony południowo-wschodniej. Jednocześnie w związku z rekonstrukcją wrót i instalacją ozdobnej kraty w rokokowej bramie – dzwonnicy znacznie ograniczyła się jej funkcjonalność przestrzenna i zaistniała konieczność wykonania drugiej obszerniejszej bramy wjazdowej, zwłaszcza dla celów komunikacyjno-transportowych i przeciwpożarowych. Dlatego też działaniem uzupełniającym odbudowę muru południowo – wschodniego było zamontowanie tutaj szerokich ozdobnych wrót odpowiadających stylowi zespołu zabytkowego wraz z dwiema furtkami. Realizacja powyższego projektu autorstwa p. J. Smólskiego była możliwa dzięki dobroczynnemu wsparciu Ojców Norbertanów.