droga krzyżowa
droga krzyżowa - stacja 12

    Bardzo cennym zamierzeniem, które w przyszłości miałoby przyczynić się do stworzenia z rewaloryzowanego założenia klasztornego przestrzeni szczególnej pobożności pasyjnej jest artystyczny projekt Drogi Krzyżowej czternastu stacji w formie płaskorzeźb, które byłyby przymocowane wzdłuż wewnętrznej strony muru ogrodzeniowego oraz ołtarza polowego, który umożliwiałby rekolektantom i wiernym przeżywanie wybranych nabożeństw na świeżym powietrzu. Projekt ten opracowany przez „Grupę Węcławowicz” posiada już pozwolenie Wojewódzkiego i Diecezjalnego Konserwatora Zabytków a jego realizacja uzależniona jest jedynie o pozyskania potrzebnych funduszy.