Pierwotnie świątynia wyposażona była w nieliczne ławki stojące bo bokach nawy. W ostatnich latach wraz z rozwojem kultu Pana Jezusa Cierpiącego coraz bardziej pogłębiał się problem wiernych, którzy przybywając coraz liczniej na nocne czuwania modlitewne i uroczystości nowo ustanowionego Sanktuarium spędzali wiele godzin w bardzo niedogodnych warunkach i klęczeli na kamiennej posadzce. Wdzięczne wszystkim Siostrom i Braciom, którzy trwali wraz z nami na wspólnej modlitwie a zarazem w trosce o Ich duchowe i zdrowotne dobro podjęłyśmy kilkuletnie wysiłki organizacyjno-materialne, które dzięki Bożej pomocy zaowocowały w roku 2005 wykonaniem kompletu nowych ławek. Ławki te stanęły w środkowej części nawy świątynnej i znajdują coraz większe wykorzystanie.