Spichlerz
Budynek spichlerza po generalnym remoncie

Imbramowicki Dom Kultury to jedna z zabytkowych XVIII-wiecznych budowli byłej szkoły klasztornej – tzw. „Spichlerz”, który wielkim nakładem wysiłków organizacyjno-finansowych z pomocą Boskiej Opatrzności i ludzkiej dobroci zdołałyśmy w latach 2010-2013 odrestaurować i zaadoptować na cele kulturowe. Projekt remontu i przebudowy tegoż obiektu wraz z rewitalizacją klasztornego dziedzińca częściowo dofinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego MRPO 2007-2013. Nowo wyremontowany obiekt został w dniu 21 października 2013 uroczyście poświęcony i otwarty gestem przecięcia wstęgi. W uroczystości wziął udział Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Marek Sowa. Projekt miał nie tylko na celu uratowanie przed katastrofą budowlaną i wyeksponowanie pierwotnych walorów zabytku skrajnie zrujnowanego w okresie PRLu, ale będzie także odpowiedzią na duchowe potrzeby naszych Sióstr i Braci żyjących w świecie. Naszą budowlę otwieramy tak dla pielgrzymów i rekolektantów kwaterujących się w pobliskim domu rekolekcyjnym jak i dla lokalnej społeczności zainteresowanych, zwłaszcza dzieci i młodzieży w celu krzewienia duchowości i kultury chrześcijańskiej. Na piętrze jest sala widowiskowa, gdzie odbywają się koncerty, przedstawienia teatralne, projekcje filmów, spotkania i wykłady. Tam też chcemy urządzić bibliotekę i czytelnie z pracownią komputerową. Na parterze będzie ekspozycja poświęcona historii klasztoru i informacja turystyczna. Jest tam też klika toalet. Cały budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Staramy się stworzyć miejsce, w którym dzieci i młodzież z terenu Imbramowic oraz okolicznych miejscowości będą mogły spędzać wolny czas i twórczo rozwijać swoje zainteresowania. Użytkowanie spichlerza (podobnie jak w przypadku nowo wyremontowanego domu rekolekcyjnego) ma charakter niekomercyjny. Wszelkie dochody z tej działalności przeznaczane są na cele kultu religijnego i ochronę zabytkowego zespołu klasztornego.

Zakończenie bardzo trudnego procesu doposażania Spichlerza oraz otwarcie pełnych możliwości jego oferty kulturalnej stało się ostatecznie możliwe z końcem roku 2016 dzięki wielkodusznej łaskawości i przyznanym dotacjom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki te zostały nam przyznane dwukrotnie: w latach 2013 i 2016 w ramach programu “Rozwój infrastruktury kultury”.

Wielce Szanownym Władzom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wszystkim, którzy duchowo i materialnie wspierają nasze zbożne dzieło wyrażamy z głębi serca płynącą wdzięczność staropolskim Bóg zapłać!.

Zapewniamy o naszej pamięci duchowej w codziennych modlitwach oraz we Mszach Świętych sprawowanych regularnie za naszych darczyńców podczas czuwań modlitewnych w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 21.00 przed łaskami słynącym Obrazem Pana Jezusa Cierpiącego.