Przedmiotem w/w zadania była wymiana 38 bardzo zniszczonych okien w mieszkalnej (w tym gościnnej) części klasztoru. Mogłyśmy to zrealizować w latach 2007-2008 dzięki dwukrotnemu wsparciu finansowemu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olkuszu.

   W tym miejscu pragniemy gorąco podziękować Wielce Szanownym: Panu Staroście L. Konarskiemu, Panu Wicestaroście K. Ściążko, Władzom poprzedniej i obecnej kadencji, Panu Dyrektorowi J. Książkowi oraz Dyrekcji i Kadrze poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego w Olkuszu za systematyczne i wielce życzliwe wspieranie całokształtu projektów zmierzających do rewaloryzacji i ekologicznej modernizacji zabytkowego zespołu klasztornego w Imbramowicach. Bóg zapłać!