Wspólnota Zakonna Sióstr Norbertanek w Imbramowicach przystąpiła w maju 2017 roku do realizacji projektu „Renowacja i udostępnienie do zwiedzania wieży kościelnej oraz remont konserwatorski elewacji barokowego Zespołu kościelno- klasztornego Sióstr Norbertanek w Imbramowicach”. Projekt jest współfinansowany ze środków „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”, w ramach podziałania 6.1.1. „Ochrona i opieka nad zabytkami”, a także ze środków programu „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.

Przedmiotem prac jest przede wszystkim remont konserwatorski wieży, w tym wzmocnienie jej fundamentów oraz odtworzenie spalonego niegdyś hełmu wieży w jego prawdopodobnym kształcie z okresu budowy Zespołu Kościelno-Klasztornego według projektu uznanego polskiego architekta epoki baroku, specjalizującego się w architekturze sakralnej Kacpra Bażanki. Odrestaurowana wieża zostanie udostępniona turystom, a w jej wnętrzu zostanie przygotowana ekspozycja popularyzująca i upowszechniająca wiedzę zarówno o samym zabytku i jego znaczeniu dla historii i kultury, ale także o historii i duchowości Sióstr Norbertanek, które już od XIII wieku na ziemi imbramowickiej w ścisłej klauzurze papieskiej prowadzą swoja działalność społeczną i modlitewną.

Drugim elementem projektu jest odnowa elewacji dużej części Zespołu Kościelno-Klasztornego, co znacząco poprawi jego stronę wizualną, a także na wiele lat zabezpieczy mury klasztorne przed wilgocią i skutkami erozji.

Nadrzędnym celem – ważnym także z punktu widzenia Małopolski – jest ochrona, zachowanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń oraz jego promocja, a także pełniejsze udostępnienie zabytkowych obiektów dla celów kulturowych i turystycznych, czego efektem w krótszej perspektywie czasu będzie tworzenie warunków dla rozwoju społeczno-ekonomicznego w województwa małopolskiego i powiatu olkuskiego.

Projekt – w części inwestycyjnej będzie wdrażany w latach 2017 – 2019, a wartość prowadzonych prac wynosi 10 442 241,89 PLN.