Miasto Watykan, 27 maja 2009

Najdostojniejszy Ojciec Thomas Handgrätinger
Opat Generalny Zakonu Premonstrateńskiego
Viale Giotto 27, 00153 Rzym
 
 
Z okazji Jubileuszu 875 rocznicy śmierci św. Norberta z Xanten Ojciec Święty Papież Benedykt XVI przesyła do Zakonu Premonstrateńskiego najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności i Bożego błogosławieństwa połączone jednocześnie z dziękczynieniem Panu Bogu za przebogate dary, jakie zostały powierzone temuż Zakonowi odpowiednio do jedynego w swoim rodzaju ewangelicznego świadectwa oraz godnej naśladowania gorliwości św. założyciela Norberta. Ojciec Święty życzy i wyprasza, by każda wspólnota Zakonu, zainspirowana tym szczęśliwym obchodem a zarazem zachęcona do odnowionej wierności za przykładem pierwotnej wspólnoty chrześcijańskiej – przede wszystkim zjednoczonej w Eucharystii i trwającej wraz z Maryją na modlitwie – coraz bardziej wzrastała w zasługach i wierności względem Kościoła, w godnym uznania misjonarskim stylu życia oraz w duchu gościnności.
 
Ojciec Święty wyraża nadzieję, że każda wspólnota Zakonu obdarzona obecnością i przewodnictwem Ducha św. coraz bardziej i bardziej będzie stawać się domem modlitwy i szkołą wiary.
 
Wraz z tymi najlepszymi życzeniami Ojciec Święty, ufny w niebiańskie orędownictwo Najświętszej Maryi Panny jak również wszystkich Świętych i Błogosławionych Waszego Zakonu, śle z ojcowską życzliwością wszystkim Współbraciom i Współsiostrom zakonnym oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczą w tym szczególnym Roku Jubileuszowym, swoje Apostolskie Błogosławieństwo.
 
 
+ Kardynał Tarcisio Bertone
Sekretarz Stanu Jego Świątobliwości

Tłumaczyła z jęz. niemieckiego
s. Faustyna Maria Przybysz O.Praem.